Ekologisk, ekonomisk och social miljö

Det hållbara alternativet jobbar självklart för miljön som sin viktigaste fråga, men vad är miljö – det är nästa fråga.

I Det Hållbara Alternativet inriktar vi oss på miljön utifrån tre perspektiv:
Det ekologiska, det sociala och det ekonomiska perspektivet.


Personligen är jag av den åsikten att man överlag, på politikernivå, tänker alldeles för kortsiktigt. Min erfarenhet är också att människor inom skola, vård och omsorg snarare anses kosta pengar än generera pengar. Men jag tror att alla håller med mig om att, friska och välmående människor genererar en god ekonomi för det lilla samhället såväl som det stora.

Min insats inom ramen för Det Hållbara Alternativet, är att arbeta såväl kortsiktigt som långsiktigt för att vi i Lidköping, men helst också i hela vårt avlånga land och utanför dess gränser, har en politik och en miljö där vi värnar om människan. En politik som ser människan som en resurs för ett bättre samhälle. Om vi satsar på människor som jobbar med mjuka värden, om vi tillsammans hjälps åt så att dessa yrken får den status och den respekt de förtjänar, ja, då kommer vi att vinna på såväl kort- som på långsikt.

Lyft människor som vill arbeta för andra människors utbildning, hälsa och välmående, premiera de som visar framsteg i sina arbeten för andra människors välmående och framgång inom skola, vård och omsorg. Gör dessa yrken till attraktiva yrken och inte som i dag, framför allt inom vården, till låglöneyrken. Med kompetenta och omvårdande människor inom dessa yrken, kommer ett stort plus av sig själv, vi få en bättre och mer hållbar ekonomi.

Eva-Karin Berglund

Styrelseledamot i Det Hållbara Alternativet

 

En reaktion på ”Ekologisk, ekonomisk och social miljö

 1. Lidköpings kommun och Sverige överlag behöver bli bättre på att se till de mjuka värdena – människans hälsa och välmående. Enl. de senaste undersökningarna har t ex ungdomars psykiska hälsa försämrats drastiskt. ”

  ”Majoriteten av barn- och ungdomspsykiatrins patienter vårdas dock i öppen vård. Statistiken för denna anses inte tillförlitlig förrän från 2005. Antalet pojkar och flickor i åldrarna 13–15 och 16–18 år har stadigt ökat mellan 2005 och 2011 för diagnoserna depression och ångest; samtliga fyra grupper har ungefär dubblerats under den tiden. Flickor har ungefär dubbelt så höga frekvenser som pojkar.” (.lakartidningen.se)

  För mig är detta fruktansvärda siffror. Jag frågar mig: vad beror det på?

  Människan är en resurs och inte en förbrukningsvara. En resurs vi behöver vara rädda om, en resurs som tillför det viktigaste i vårt samhälle, omtänksamhet och kärlek. Just därför måste vi ge uppskattning till dem som arbetar inom yrken där de mjuka värdena är mest betydelsefulla. Åldringsvård, skola, dagis, sjukvård m.m. Dessa yrken måste få den status de förtjänar.

  Vi måste satsa på människor som vill göra skillnad för andra människor. I dagens läge får personal som arbetar inom dessa yrkesgrupper ofta höra att de kostar pengar samt att det inga pengar finns. Människor i dessa yrken får ofta höra att just lönerna är den stora utgiftsposten, alltså personalen – personalen är en tung kostnad – och inte bara det – personalen får också ofta höra att de är lätt utbytbara om arbetet inte passar… men var finns förtjänsten? Jo, förtjänsten finns i varje individ som dessa människor hjälper till ett lyckligare och mer hälsosamt liv. Vi vet alla vad ohälsa bär med sig ekonomiskt. En god och hållbar ekonomi innebär att vi ser människor som en resurs – en tillgång – och inte som en kostnad. Ju fler friska och välmående personer vi har i vårt samhälle som i sin tur värnar om andras välmående, desto bättre ekonomi får vi – och sist men inte minst- fler friska och lyckliga människor som i sin tur kan hjälpa andra att må bättre. Detta kallar jag ett hållbart samhälle.

  Eva-Karin Berglund
  Det hållbara Alternativet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s