Planera för dubbelspår i Lidköping

Enligt information på Lidköpings officiella hemsida pågår nu arbetet med planeringen av Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden. En detaljplan för området beräknas vara klar våren 2015. På Hamnstadens webbsidor bedyras bl.a. ”All planering skall vara långsiktigt hållbar.” Med erfarenheter ifrån hur reningsverkproblematiken hittills har blivit behandlad finns all anledning att tvivla på att långsiktig hållbarhet är ledstjärna i planeringen.
Byggande av en ny så stor stadsdel kommer att innebära behov av andra infrastrukturlösningar än dagens lösningar, inte bara i Hamnstadsområdet utan även i en stor del av staden. Detta kommer att påverka trafiklösningar i områden kring järnväggsspåren.
Vi i Det Hållbara Alternativet är övertygade om att framtiden fortfarande tillhör tågen. Om Lidköping skall vara attraktivt för boende, arbete, utbildning och fritid då måste det finnas väl fungerande järnvägstransporter. Lidköping behöver för sin utveckling snabbare förbindelser med Göteborg och andra städer i regionen. Därför är det viktigt att vid planering mark reserveras för dubbla järnvägsspår för att tillgodose framtida transportbehov. Utan en bra utvecklad transportinfrastruktur blir Lidköping bara en perifer ort, varifrån ungdomar flyr.
Trots att politiker i åratal lovat dyrt och heligt att utveckla Kinnekullebanan så har än så länge denna utveckling stannat huvudsakligen på pratstadiet. Om det befintliga järnvägsspåret kan man inte ens säga att det är välskött. Pengar satsas främst på asfalt, trots att de flesta verkar vara överens om att en väl fungerande järnvägsinfrastruktur är en av de viktigaste hållbarhets- och utvecklingsfaktorerna.
Det finns all anledning att fundera över hur framtida transporter skall ske och vilken infrastruktur de kommer att kräva om man på allvar menar att man vill uppnå vissa av de svenska nationella miljömålen såsom Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet. För att skapa en mera klimat- och miljövänlig transportsektor måste kollektivtrafiken öka och samtidigt göras fossiloberoende. En mer omfattande satsning på Kinnekullebanan i form av dubbla spår och elektrifiering eller en annan mer miljövänlig lösning än diesel bör vara ett viktigt steg i den riktningen.
Dubbla spår kunde ge möjligheter till att i ett första steg restiden mellan Lidköping och Göteborg kortas drastiskt, vidare kan snabbare förbindelser med andra städer utvecklas. Detta skulle locka fler att ta tåget istället för att ta bilen. En snabb förbindelse mellan Göteborg och Lidköping skulle göra det mer attraktivt att arbetspendla mellan orter längs sträckan. Även för företag som behöver spetskompetens skulle det vara lättare att etablera sig i Lidköping när pendlingstiden förkortas. Dubbla spår skulle också göra det möjligt att mer gods transporteras på järnvägen.
Skall Lidköping bidra med att uppnå de svenska miljömålen och utvecklas mer dynamiskt än idag, då behövs det en mer ambitiös politik för satsningar på Kinnekullebanan än de vi ser idag.

Dag Hanson
Miroslawa Trendowicz-Hanson

Det Hållbara Alternativet (a)

En reaktion på ”Planera för dubbelspår i Lidköping

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s