Vad har Lidköping och Espelkamp gemensamt?

Espelkamp har 27 000 invånare och ligger i Minden-Lübbeckeområdet i östra Westfalen. Birger Forell var präst i Borås,1945 reste han till Tyskland och såg den nöd som flyktingar och fördrivna levde i. 1947 engagerade sig Forell för staden Espelkamp i Westfalen som var blev en stad för flyktingar. Espelkamp och Forells står för medmänsklighet och kampen för människors lika värde, frågan är om Lidköping har något gemensamt med staden Espelkamp? Saxat ur vardagen om invandrare/flyktingar i Lidköping 2014: ”- De har minsann råd att ta sig hit då borde de ha råd att klara sig”, ”- De kommer hit och tar våra jobb!”, ”- De får över 20.000:- i månaden, lägenhet och ny bil!”, ”- De anpassar sig inte efter vår religion/kultur!”, ”- Sverige kommer att vara muslimskt 2025!” Delar av dessa påståenden stämmer, men långt ifrån allt. För det första: De som flyr för egen maskin illegalt har råd ja, men kvotflyktingar betalar Migrationsverket för. Bara för att man har råd att fly behöver det inte vara lika med att inte ha behov av att fly. Man flyr från krig, politisk förföljelse, religiös förföljelse, naturkatastrofer och svält. För det andra: det är lätt att glömma av att när vi gått med i EU får människor och kapital röra sig fritt inom EU:s gränser. Att vara EU-medborgare innebär att man får uppehålla sig tre månader i ett land utan att söka asyl. Det råder arbetslöshet i hela Europa och då flyr de europeiska flyktingarna dit det eventuellt kan finnas chans till ett jobb. Vi svenskar arbetar exempelvis i Norge och det ser vi som en självklarhet att vi skall få flytta omkring fritt inom EU. Att vara med i Unionen betyder att man får konkurrera om de arbetstillfällen som finns med annan arbetskraft inom EU. För det tredje: I Sverige har vi religionsfrihet inskrivet i en av våra grundlagar vilket betyder att alla invandrare och flyktingar, helt lagligt, får utöva sin religion i vårt land, de begår alltså inte något brott när de gör detta. Vidare kan man fråga sig; – hur många invandrare/flyktingar tar vi emot i Sverige? Första stora invandringen på 1900-talet skedde 1930-45, då kom185.000 finnar(70.000 av dessa var barn), många finnar har flyttat hem igen och idag bor 15.000 kvar i Sverige. Nästa stora invandring var en arbetskraftsinvandring efter andra världskriget, då det – till skillnad från nu – fanns gott om jobb och då hade svenskarna en mer välkomnande attityd till invandrare. Mellan 1984 och 2003 sökte 458.880 människor asyl i Sverige. De största grupperna asylsökande under den här perioden kommer från forna Jugoslavien, 172 204 personer. 20% av invandrarna är återvändande svenskar. 2013 kom 56.000 flyktingar till Sverige och sökte asyl, 65% av de ensamkommande barnen fick stanna. Ungefär lika många flyktingar beräknas komma nästa år, detta är jämförbart med antalet som kom under kriget i Bosnien. Långt ifrån alla får stanna och 20% åker hem till sitt land så fort som möjligt.(www.migrationsverket.se). Migrationsverket ansvarar för rätten till bistånd för personer som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Vuxna utan uppehållstillstånd kan i vissa fall få hjälp via dagersättning(www.socialstyrelsen.se). Skaffar du ett LMA-kort, ett slags kvitto på att du är inskriven hos Migrationsverket och asylsökande, har du rätt att vara i landet under tiden. Om du har ett LMA-kort har du inte rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen. Detta förutsätter dock att du har papper eftersom du söker asyl. Papperslösa kan därför varken få pengar från Migrationsverket eller Socialtjänsten i en kommun.(www.socialstyrelsen.se) Många ser därför ingen utväg genom annat än att tigga, organiserat eller oorganiserat. Det är än så länge inte förbjudet att tigga oorganiserat i Sverige, icke att förglömma. Debatten om att de papperslösa romer från Rumänien kan söka socialbidrag är alltså helt irrelevant. Malmö kommun har sedan årsskiftet 2013/14 infört att barn som är papperslösa får rätt till ekonomiskt bistånd, det vore något för Lidköpings kommun att införa i ett första steg. Ett andra att man utökar detta till att inbegripa även vuxna som är papperslösa. Slutligen kan man inte hålla med om att invandrare/flyktingar inte anpassar sig till vår kultur i Sverige. 46% av flyktingarna vi tar emot är ensamkommande flyktingbarn under 18 år. De har inga föräldrar som påverkar deras syn på vårt land och de uppfostras av det svenska samhället. Snarare är det ett bevis på att integreringen inte fungerar och därmed en alldeles otillräcklig politik! Ett tredje steg att ta kan vara att förändra bostadspolitiken till att integrera invandrare i alla våra bostadsområden, inte som nu – huvudsakligen i Drömstan och Margretelund. Lidköping ligger under snittet för jämförbara kommuner vad man ger i ekonomiskt bistånd, ännu mer under jämfört med riksgenomsnittet och kommungruppen. Enligt UNCHR(FN:s flyktingsorgan) är – i skrivande stund – 44 000 000 människor i världen på flykt, 10 000 000 tar emot FN:s hjälp, 800 000 behöver vidarebosättning, 80 000 får en vidarebosättning, 1900 kommer till Sverige. Den svenska flyktingkvoten har funnits sedan 1950. Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att genomföra vidarebosättningar i Sverige. Antalet kvotflyktingar bestäms i budgeten. Migrationsverket ber UNHCR att utse vilka som blir uttagna till att få vidarebosättning i Sverige. Detta styrs av Utlänningslagen, man kan inte ansöka om att bli kvotflykting.(Vidarebosättning, En kvotflyktings väg till sverige. http://www.migrationsverket.se) Man kan ha två olika förhållningssätt till sin syn på invandrare och flyktingar: antingen ser man jorden som en boplats där man väljer att bosätta sig där det är fredligt och tryggt, eller också tycker man att geografiska gränser och födelseplats är avgörande för var man skall få bosätta sig. Dessa, något polariserade synsätt, är två ändar på samma stav. De flesta tänker som tur är inte så svartvitt och det gjorde inte heller Birger Forell på sin tid. I stadsdelen Wilmersdorf finns Birger-Forell-Platz, Espelkamp och Lidköping kanske inte har så mycket gemensamt mer än att de är småstäder – men vi kan sträva efter att Lidköping skall bli en Platz som ALLA människor, oavsett etniskt ursprung, känner sig välkomna till!

Veronica Berling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s