Satsa på människan i centrum – inte bilen!

Vår fina småstadsmiljö måste bevaras. Det påståendet tror jag att vi alla – såväl kommunpolitiker som ”vanliga” lidköpingsbor – kan vara överens om. Att då lägga fram förslag till parkeringshus vid de la Gardiegymnasiet känns irrationellt och omodernt, ja rentav bakåtsträvande. Att bygga för att få in fler bilar i själva stadskärnan ligger fel i tiden. I en framåtsträvande, hållbar kommun bör fokus ligga på mötesplatser för människor– inte på parkeringshus som förfular stadsmiljön och visar på kortsiktigt tänkande.

I en långsiktigt hållbar kommun måste finnas utrymme för nytänkande. Idag finns många rapporter och artiklar om ”peak car” som visar på att bilåkandet har nått sin topp, att det faktiskt planar ut (bl.a Svenska Dagbladet: ”Bilismen bromsar in”, 2014-05-04). Det börjar i större städer, men liknande fenomen sprider sig snabbt så tanken att Lidköping skulle ligga helt vid sidan om värdsliga trender, känns knappast realistiskt. Spridning av kunskap och nytänkande går snabbt i vår globaliserade, digitala värld. Att bygga för bilar i stället för till människor kommer att kännas hopplöst fel i en nära framtid. De parkeringsmöjligheter vi har i Lidköpings centrum idag är dessutom tillräckliga enligt artikel i NLT onsdag 28 maj. I den hänvisas till samhällsbyggnadskontorets årliga mätning som visar att det i nuläget inte är fullt på parkeringsplatserna i centrala stan. Så varför då satsa på fler biluppställningsytor i lägen där stadens identitet riskerar att helt försvinna?

Den lilla stadens charm ligger i småskaligheten och närheten. Om du skulle fråga en lidköpingsbo varför han eller hon väljer att bo här, är det knappast tillgången på parkeringsplatser som är avgörande. Det viktiga är i stället att samhällsservicen fungerar, att det finns bra skolor, att äldrevården är generös, att det är en levande stad med olika typer av bebyggelse och butiker, gärna mysiga caféer och restauranger samt god tillgång till sport- och kultur. Väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik är också grundläggande.

För att buss och tåg ska bli ett riktigt slagkraftigt alternativ till bilen vill vi i Det Hållbara Alternativet erbjuda gratis buss och tåg inom kommunen, i första hand för barn- och skolungdomar eftersom det handlar om attitydförändring på sikt. För oss vuxna är det för många en slentrian att ta bilen vid minsta ärende, medan unga har lättare för att fånga upp trender och ändra beteende. Föräldrar har här en viktig uppgift i att tidigt skola in sina barn i att åka kollektivt. Att gå, cykla eller åka buss på egen hand till skolan leder till självständighet och kompetens, och när barnen sedan väl lärt sig använda bussen så fortsätter de gärna, även som vuxna. För dem är miljötänkandet en självklarhet.

Att satsa på ökad biltrafik i centrum är ohållbart för oss i Det Hållbara Alternativet. Det kommer att drabba vår unika stadskärna, det går på tvärs mot modernt miljötänkande och det skulle bli oerhört kostsamt. Då vi trots allt anar att köpmännen i stan kommer att lobba för fler parkeringsmöjligheter i centrum, så har vi ett konkret alternativt förslag värt att beakta: Gör parkering på Shell/Hedéns-tomten! Nära till vattnet, nära till Framnäs med butiker, kultur och bad. Med eldrivna minibussar, t ex varje kvart, är det också enkelt att ta sig in i stadskärnan och kommersen där. Med denna parkeringslösning skulle Lidköping kunna bli en förebild och ett gott exempel för andra framsynta kommuner redo att tänka nytt. Det skulle kort sagt bli ett långsiktigt hållbart alternativ – relativt enkelt att genomföra och framför allt ekonomiskt försvarbart. Med detta sagt vill vi påpeka att vi inte är emot Hamnstaden, men omfattningen av detta som framtidsprojekt är fortfarande en öppen fråga.

Den klassiska staden, d v s en myllrande mötesplats för människor, service, handel och kultur måste värnas. Bilar behövs, men inte alltid och överallt. Parkeringsplatser i attraktiva lägen i innerstan inkräktar redan nu på människors frihet. Vi måste lämna gamla invanda mönster, vi måste våga tänka nytt för allas bästa. I ett större och mer långsiktigt hållbart perspektiv är minskat bilåkande något alla behöver ta ställning till. Även lidköpingsbor.

Gunilla Henman
Det Hållbara Alternativet (a)

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s