Lidköpings kommun – en välkomnande kommun, även för de papperslösa.

Efter veckans intensiva debatt om ”massinvandring”, ”elefanten i rummet”, ”krigsdrabbade som flyr för sina liv” eller hur man nu väljer att se på och uppfatta sin omvärld, är det väldigt skönt att det finns kommuner, som tar emot betydligt fler flyktingar. Dessa har hjärtat på rätta stället och går före.
I Malmö trädde nya riktlinjer i kraft vid årsskiftet som säger att papperslösa barn ska få försörjningsstöd och bidrag till boende. Det är en tolkning av Socialtjänstlagen och Barnkonventionen som är långt ifrån självklar i landets övriga kommuner, inklusive vår kommun. Detta vore önskvärt i Lidköping, men vi tar inte ens emot papperlösa barn i dagsläget. Mottagningen av nyanlända till Lidköping är, enligt kommunens enhetschef för Integration, 40 per år fram till 2013, enligt avtal mellan Migrationsverket och kommunen. Från 2013 har man avtalat att ta emot 70 ”flyktingar” varje år, dock tar man bara emot 40, eftersom kommunen menar att det råder bostadsbrist. Det stämmer inte vill vi i Det Hållbara Alternativet hävda, det finns bostäder, men de är för dyra. De ensamkommande flyktingbarnen är ej inräknade i denna siffra. Lidköping har tagit emot 28 ensamkommande flyktingbarn sedan 2010.(kontakt med enhetschefen för Integration i Lidköping 5/8 2014).
Asylsökande flyktingar har ingen rätt till dagpenning i landets kommuner, eftersom det är Migrationsverkets ansvar så länge de söker asyl. Dock krävs det att man har papper för att kunna söka asyl, därmed har de papperslösa flyktingarna inget bistånd alls, varken från kommuner eller staten. För att söka arbete måste du ha papper, sista utvägen blir därför ofta tiggeri.(migrationsverket.se)
I Malmö kommuns riktlinjer står det att papperslösa barn som vistas i kommunen ska ha rätt till försörjningsstöd. Dessutom ska papperslösa barnfamiljer få bistånd till boende.
”Malmös kommunalråd Carina Nilsson (S) säger att barn ska ha lika rättigheter oavsett vart de befinner sig. Det är inte barnen som har bestämt i vilken situation de har hamnat.
– Som det är nu har barn som befinner sig i Malmö rätt att gå i skolan. Men vi tycker att de så klart ska ha rätt till en dräglig levnadsnivå också där de får hjälp med mat och bostad.” http://www.svt.se/nyheter/sverige/papperslosa-barn-far-ekonomiskt-stod-i-malmo
Det är första gången i Sverige som en kommun så tydligt hänvisar till Barnkonventionen som Malmö gör.
”Enligt Socialstyrelsen är det upp till kommunerna själva hur de vill tolka socialtjänstlagen när det gäller papperslösa. Alla personer som vistas i kommunen ska ha rätt till en individuell prövning av kommunen och kan få nödhjälp vid akuta situationer. Det gäller även papperslösa. Om ett barn far illa har kommunen också en skyldighet att gripa in.
Däremot står det inget specifikt i Socialtjänstlagen när det gäller försörjningsstöd eller bostadsbidrag till papperslösa barn. Elis Envall jobbar som utredare på Socialstyrelsen och säger att det inte går att avgöra om kommunerna gör rätt eller fel i sina tolkningar.
– Att de inte har sådana här riktlinjer när det gäller papperslösa kanske snarare beror på att de inte har tänkt genom den här frågan ordentligt. Malmös exempel kanske kommer att ge en diskussion inom olika kommuner som kan vara nyttig, säger Elis Envall.”http://www.svt.se/nyheter/sverige/papperslosa-barn-far-ekonomiskt-stod-i-malmo
Därmed står det klart att kommunen har stor frihet att kunna göra en insats för papperslösa barn och vara den välkomnande kommun som vi utger oss för att vara!
Vi i Det Hållbara Alternativet vill;
att kommunen snarast agerar i enlighet med Barnkonventionen och som ett första steg börjar ta emot papperslösa barn.
att kommunen som ett andra steg, i likhet med Malmö kommun, blir föregångare till landets andra småkommuner och inför dagpenning till – i första hand – papperslösa barn, men i förlängningen även alla papperslösa.

Veronica Berling
Linda Nieuwenhuizen
Miroslawa Trendovicz-Hanson
Eva-Karin Berglund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s