Valet om skola, arbetstillfälle och infrastruktur

Med tanke på de ökande klyftorna mellan rik-fattig, frisk-sjuk och bostadsbristen, Pisa-rapporten kopplat till svensk skola samt järnvägens problem, känns dessa politiska frågor både relevanta och angelägna inför valet den 14 september. Lidköpings kommun har under många år valt att satsa mindre resurser än jämförbara kommuner på just grundskola, individ- och familjeomsorg och infrastruktur, men även handikappomsorg och miljö får mindre resurser. Detta är inte hållbart. Det Hållbara Alternativet vill göra dessa verksamheter till prioriterade politiska frågor i vår kommun.

Skola

I Lidköping går var femte grundskoleelev ur nian med icke godkända betyg i ett eller fleraämnen. Lidköping satsar ca 15 % mindre på grundskola och förskoleklass än jämförbara kommuner http://lidkoping.se/innehall/2013/08/Lidk%C3%B6ping-i-j%C3%A4mf%C3%B6relse-med-andra-2013.pdf. Om Lidköpings kommun hade satsat minst lika mycket som jämförbara kommuner hade fler klarat grundskolan bättre. Kjell Hedvalls kommentar i kommunens årsredovisning för 2013 angående Barn och skolas verksamhet:

”Barn och skola presterar bra resultat till kostnader som är lägre än andra. Finns flera förklaringar men jag tycker att vi ska vara stolta över detta och särskilt uppskatta alla som lägger tid och kraft för våra barns bästa.”

Vid en första anblick verkar vår kommun klara mer än andra till en lägre kostnad. Detta är missvisande. Vi har inte betalat samma ekonomiska kostnad (allt annat lika), dock en alternativkostnad. Personalen gör och har gjort ett fantastiskt jobb för den billigare pengen, men det har kostat i andra ändan av stress, utbrändhet och icke godkända betyg. Man kan inte blunda för att de mindre ekonomiska resurserna har betydelse i orsak och konsekvens till det faktum att nästan en femtedel av eleverna inte kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet – här ligger vi lägre än jämförbara. Ungdomar som misslyckas i skolan riskerar ett livslångt utanförskap på arbetsmarknaden. Vi satsar även mindre – ca 5% – än jämförbara på individ- och familjeomsorg. Detta i en kommun med högt ohälsotal bland unga. Vårt gymnasium satsar vi mer på än jämförbara kommuner, med pedagogiskt utbildad personal, moderna lokaler samt modern teknik lockar vi studenter från kringliggande kommuner. Vi får betalt av andra kommuner för detta genom elevpengen. Konkurrensen om platserna ökar således, då borde vi åtminstone ge våra egna kommunelever rättmätiga resurser så de har möjlighet att hävda sig. Vi måste också se till att studenterna utifrån har möjlighet till boende.

Arbetstillfällen och infrastruktur

En ökning av äldre och en minskning av arbetsför befolkning ställer krav på kommunen. Vi behöver därför göra allt för att göra en framtid för de unga i vår kommun möjlig genom att skapa nya arbetstillfällen, initera nya marknader. Enligt biosfärrapporten ”Är vi hållbara snart?”, nyttjas solenergi endast marginellt i kommunen, här har vi en marknad med enorm utvecklingspotential. Vi vill också upprätta en hållbarhetsfond för att stötta företagande/innovation inom hållbar utveckling. Vi vill vässa och förenkla kommunens upphandling. Om vi ställer högre krav på miljö- och social hänsyn till våra leverantörer kan vi skapa nya riktiga jobb. Högre miljökrav vid livsmedelupphandlingen gynnar svenska – läs lokala – leverantörer, vilka ofta redan följer dessa krav. Förenkla och dela upp upphandlingen ytterligare så att små lokala leverantörer har möjlighet att vinna/klara en upphandling. Social hänsyn kan innebära krav på leverantörer att rekrytera på den egna arbetsmarknaden alternativt erbjuda praktikplatser. Om vi maximerar turistnäringen skapas säsongsbetonade arbetstillfällen.

Lika viktigt som det är att erbjuda heltid till deltidsanställda inom kommunens verksamhet är det att erbjuda deltid till heltidsanställda. Vi vill att kommunen tittar på möjligheten att börja dela på jobben. Det är inte rättfärdigt att en del arbetar för mycket och andra inte alls.

Vi behöver inte bara bygga bostäder för att få fler invånare i arbetsför ålder, vi behöver bygga infrastruktur för miljön – ett modernt reningsverk – och hållbara transporter samt kommunikation. Folk ska kunna bo rekreationsnära i vår stad och pendla till studier/arbete. Pendlingstiden är dock avgörande när man funderar på var man ska bosätta sig. Därför är en kapital investering i förhöjd rälskapacitet av största vikt.

Vi anser att det är dags för vissa omprioriteringar i de kommunala verksamheterna för att  bättre tillgodose de behov som finns i olika åldersgrupper och lösa våra miljöproblem nu, vi vill inte lämna över dem till kommande generationer.

Det Hållbara Alternativet (a) gm Linda Nieuwenhuizen, ordförande

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s