Lågstrålande zoner

Det är inte en hållbar utveckling att öka den elektromagnetiska strålningen för varje år. Detta görs över hela landet för att IT – och Energiminister Anna-Karin Hatt med flera, vill ha 100%-ig mobiltäckning över hela landet. Det är verkligen inte en hållbar utveckling när mobilstrålningen är klassad av WHO som möjligen cancerframkallande i klass 2B, i samma klass som bly och asbets. Det är inte en hållbar utveckling när mängder av människor som skadats av mobilstrålning och trådlös teknik tvingas fly så långt bort från masterna som det är möjligt. Dessutom byggs ständigt nya master som omöjliggör för dessa människor att bo kvar i sina bostäder. Det måste finnas områden där mobiltäckningen är dålig. Det måste finnas områden där offren för den trådlösa tekniken kan leva drägligt tills de svenska myndigheterna erkänner mobiltelefonins hälsorisker. De svenska myndigheterna förnekar att 65% av forskningen om strålning visar på allvarliga hälsorisker. De lutar sig på de 15% av forskningsresultaten som inte visar på risker. Så länge Statens strålsäkerhetsmyndghet(SSM) litar på sitt vetenskapliga råd, som sitter på dubbla stolar och dessutom inte kan räkna, måste vi lita på majoriteten av forskningen och tillämpa försiktighetsprincipen. Detta vill vi i Det Hållbara Alternativet göra: – Vi vill inrätta lågstrålande områden i kommunen. – Vi vill dessutom sänka den onödigt höga strålningen i staden. Det finns tillräckligt många övertygande forskningsrapporter som visar på allvarliga hälsorisker(Bioinitiativ Report 2012). Tillämpa ALARA-principen(så lågt som möjligt för att systemen skall fungera), som Europarådet rekommenderar. Det Hållbara Alternativet vill också att kommunen skall börja tillämpa Resolution 1815 från Parlamentariska Församlingen, Europarådet, ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön”. Vi vill att denna skall tillämpas speciellt när det gäller barn och ungdomar eftersom de har störst risk att utveckla hjärntumörer(Resolution1815). Elsmogen är det största och kraftigaste ökande miljöproblemet i världen. Låt Lidköping bli en föregångskommun när det gäller det nationella miljömålet ”En säker strålmiljö”.

Ann-Christine Rosenberg

Gm Veronica Berling och Linda Nieuwenhuizen

Annonser

Vänerland på undantag

VÄNERLAND PÅ UNDANTAG
De västsvenska politikernas agerande i valrörelsen evad det gäller Vänerlands intressen är svårsmält och provocerande. Debatten har dominerats av skolans och vårdens utvecklingsfrågor samt i viss mån viktig infrastruktur vad gäller vägar och järnvägar samtidigt som den för miljön och näringslivet betydelsefulla sjöfarten helt har satts på undantag. Kommunpolitikerna runt Den Stora Sjön har veterligen inte lyft minsta lilla finger för att föra fram och försvara Vänerlands intressen. Som ett brev på posten kom Mark-och miljödomstolens utslag till förmån för en lågbro i Göteborg, ett utslag som kommer att väsentligt försvåra Väner-sjöfarten. Allt går Göteborgs väg, sa en ledande göteborgspolitiker(s), men är det så, tillåt mig tvivla!

Med undantag för ett antal politiker runt Vänern så har omvärlden för länge sedan insett att hotet mot vårt klimat är den viktigaste frågan att ta itu med på allvar. HOTEN mot våra bygder, hela Vänerland och Göta älvdalen, är flerfaldiga:
– Risk för stora översvämningar med gigantiska skador på bebyggelse och infrastruktur
– Risk för stora skador på dricksvattenförsörjningen, främst i Göta älv-dalen och Göteborgs-regionen, orsakade av ras i älvbrinkarna och flöden från gamla industriområden och översvämmad jordbruksmark.

”Det där hör framtiden till”, invänder säkert våra politiker i Vänerregionen.”Det kanske inträffar om 100 år”.  Även om ingen vet säkert NÄR nästa stora översvämning kommer så vet vi att den kommer. Då måste det vara dags att påbörja ett för vår framtid avgörande investeringsprogram, klart mycket viktigare än E 20 och Västlänken:
– Åtgärder för avvattning av Vänern genom en tunnel, som kanske även kan användas för dricksvattenförsörjning
– Förstärkningar av älvbrinkarna i Göta älvs rasriskområden
– Nya slussar i Göta älv och i Trollhättan, som kan trygga och förstärka sjöfarten i Vänern till fördel för näringslivet, industri och turism, i Västra Götaland, Värmland och Bergslagen
– En ny Hisingbro som tillåter större fartyg än dagens att obehindrat gå upp till Vänern

Lyft blicken från marknivån och titta ut över sjön, blir min uppmaning till våra politiker! Investera i SÄKERHET och MILJÖ, trygga VÄNERLANDS OCH GÖTA ÄLV-DALENS FRAMTID. Fall inte undan för starka Göteborgs-intressen, som bara prioriterar Västlänken och lågbro över älven.
Öka samarbetet mellan Väner-kommunerna. Skapa en ny Väner-strategi. Utforma en gemensam marknadsplan för internationell marknadsföring. Arbeta långsiktigt för att Värmland blir en del av Västra Götalandsregionen och därmed för en bättre regionalpolitisk balans. Vänerland får helt enkelt inte sättas på undantag!

”Allt har gått Göteborgs väg” sa Johan Nyhus(s) om lågbron. Maktspråk! Vi kan undra om han är lika morsk när ilskna bilister tröttnar på att köa vid broöppningar? I Lidköping kan han dock räkna med ett passivt stöd från kommunalrådet Kjell Hedvall, som ägnat sig mer åt att cykla på sin s.k. turcykel än att tillvarata Lidköpings och övriga Väner-kommuners intressen i lågbrofrågan!

Arne Appelqvist

Motstånd är bra för tålamodet!

Ligger hemma i soffan en vecka efter valrörelsens ”orgasm” och sonen snarkar högt efter en förlust mot LFK på Ågårdsvallen, 2-10. De kämpade på bra och spelade in i sista matchminuten. Likadant tänker jag om vår valrörelse i Det Hållbara Alternativet, vi var snubblande nära ett mandat, hade det ett tag, men förlorade det. Vi kämpade bra och gjorde vårt bästa in i sista minuten! Vi reser oss dock igen och fortsätter vårt arbete utanför ”parlamentet” – som vi gjort hittills. Att vi påverkat råder det inga tvivel om, de 16 miljömålen finns nu med på kommunens sida, det skall byggas ett nytt reningsverk på Kartåsen, Värmeverket börjar tala om alternativa bränslen och Miljöpartiet börjar tala om att driva gröna frågor igen(hoppas det inte stannar vi ord denna gång bara)! På 6 månader kom vi nästan in i fullmäktige och vi tackar alla som röstade på oss i valrörelsen! Ha en trevlig söndag.//Veronica Berling