Lågstrålande zoner

Det är inte en hållbar utveckling att öka den elektromagnetiska strålningen för varje år. Detta görs över hela landet för att IT – och Energiminister Anna-Karin Hatt med flera, vill ha 100%-ig mobiltäckning över hela landet. Det är verkligen inte en hållbar utveckling när mobilstrålningen är klassad av WHO som möjligen cancerframkallande i klass 2B, i samma klass som bly och asbets. Det är inte en hållbar utveckling när mängder av människor som skadats av mobilstrålning och trådlös teknik tvingas fly så långt bort från masterna som det är möjligt. Dessutom byggs ständigt nya master som omöjliggör för dessa människor att bo kvar i sina bostäder. Det måste finnas områden där mobiltäckningen är dålig. Det måste finnas områden där offren för den trådlösa tekniken kan leva drägligt tills de svenska myndigheterna erkänner mobiltelefonins hälsorisker. De svenska myndigheterna förnekar att 65% av forskningen om strålning visar på allvarliga hälsorisker. De lutar sig på de 15% av forskningsresultaten som inte visar på risker. Så länge Statens strålsäkerhetsmyndghet(SSM) litar på sitt vetenskapliga råd, som sitter på dubbla stolar och dessutom inte kan räkna, måste vi lita på majoriteten av forskningen och tillämpa försiktighetsprincipen. Detta vill vi i Det Hållbara Alternativet göra: – Vi vill inrätta lågstrålande områden i kommunen. – Vi vill dessutom sänka den onödigt höga strålningen i staden. Det finns tillräckligt många övertygande forskningsrapporter som visar på allvarliga hälsorisker(Bioinitiativ Report 2012). Tillämpa ALARA-principen(så lågt som möjligt för att systemen skall fungera), som Europarådet rekommenderar. Det Hållbara Alternativet vill också att kommunen skall börja tillämpa Resolution 1815 från Parlamentariska Församlingen, Europarådet, ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön”. Vi vill att denna skall tillämpas speciellt när det gäller barn och ungdomar eftersom de har störst risk att utveckla hjärntumörer(Resolution1815). Elsmogen är det största och kraftigaste ökande miljöproblemet i världen. Låt Lidköping bli en föregångskommun när det gäller det nationella miljömålet ”En säker strålmiljö”.

Ann-Christine Rosenberg

Gm Veronica Berling och Linda Nieuwenhuizen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s