Skäms Lidköpings kommun för sin avfallshantering?

Skäms Lidköpings kommun för sin avfallshantering?

Den 9 januari 2015 har Avfall Sverige, en expertorganisation inom avfallshantering och återvinning, publicerat sin årliga rapport ”Hushållsavfall i siffror – Kommun och länsstatistik 2013”. Enligt denna rapport (Rapport U2014:16) är Trollhättan bäst i Sverige på avfallshantering år 2013. Avfall Sverige har vägt samman en mängd uppgifter som speglar avfallsverksamhet, så som avfallsmängd, matavfalls- och materialåtervinning, miljö och organisation av avfallshanteringen, mängd avfall till deponi, avfallstaxa, kundnöjdhet, tillgänglighet till återvinningscentraler samt förtroende för och information om kommunens återvinning.
De flesta uppgifter som finns i rapporten har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2013. Statistiken omfattar inte alla kommuner i Sverige, därför att det är frivilligt för kommunerna att mata in uppgifter i Avfall Web. Bland Sveriges alla kommuner har ca 30 kommuner (däribland Lidköpings kommun), avstått från att mata in uppgifter om sin avfallshantering. Skäms Lidköpings kommun för sin avfallshantering? Eller vet man inte hur hushållsavfallet hanteras? Likväl ligger vi i Skaraborgs Bermudatriangel – inte heller får man veta vad som pågår inom avfallshanteringen i grannkommunerna Götene, Grästorp och Vara.
På Avfall Sveriges sidor kan bl.a. läsas: ”Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning.” Är vår kommuns ”motor” för omställning igång? Om den händelsevis är igång, så går den på alldeles för låga varv.
Samtidigt som t.ex. Skånes kommuner ligger på 50-60 % och mer än 60% av materialåtervinning så ligger vår kommun under 30%. Detta stämmer inte med det tidigare preciserade nationella miljömålet: ”Senast år 2010 skall minst 50% av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.” Medan man i allt fler kommuner har uppnått nära hundraprocentig eller hundraprocentig källsortering av matavfall (t.ex. i vår nejd: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg) har vi inte ens börjat.
Vår kommun hör till de kommuner i Sverige som har gjort stora investeringar i en anläggning för avfallsförbränning. På grund av detta har den ekonomiska konflikten mellan energiåtervinningen från avfall och annat återvinning och återanvändning av avfall yppat sig mycket tydligt i bristen på andra åtgärder än förbränning. Enligt EU:s avfallsdirektiv (implementerat bl.a. i Miljöbalken) och enligt den svenska avfallsplanen skall deponering och avfallsförbränning minska till förmån för mer materialåtervinning och återanvändning. Med hållbarhet i skylten kan vi inte längre satsa på näst sämsta lösning. Det finns kommuner som precis som vi har målat sig in i ett avfallsförbränningshörn och ändå samtidigt kan satsa på återvinning, t.ex. Västerås källsorterar 99% av matavfallet.
Några år tillbaka hördes sägner om att Lidköpings kommun skulle hantera hushållssopor enligt Eskilstuna-modellen. Hur länge blir detta bara en sägen? Är det inte dags för Lidköpings politiker att på allvar tänka på vilka resurser som avfallshanteringen kräver i en kommun värd namnet klimatkommun? I mer än bara ett generationsperspektiv är inte alltid de billiga lösningarna de billigaste. Vänta inte på att de som kommer efter skall rätta till allting.

Det Hållbara Alternativet
Dag Hanson
Claes Hassel
Mira Trendowicz-Hanson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s