Att förbereda sig för krig säkrar inte fred!

2014 skrev Sverige på ett värdlandsavtal med Nato under toppmötet i Wales. Hur gick det till, att det i 200 år neutrala Sverige, i princip är på väg att bli ett Natoland?

EU förändrande allt inom utrikes- och säkerhetspolitiken, doktrinen ”Alliansfrihet i fred syftade till neutralitet i krig” ändrades i och med inträdet i EG till ”Militär alliansfrihet för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde”. Samarbete med EU, Nato och USA betonas.

1994 sade riksdagen ja till Natos partnerskap för fred(PPF).

2009 kom Lissabonfördraget som liknar Natos §5 om ömsesidigt försvar, dvs om ett EU-land attackeras är de övriga länderna skyldiga att stödja/bistå. Sverige skrev samtidigt en egen klausul om att vi skall kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt.

2010 blev Sverige aktiv partner med Nato genom PARP. Vi skall erbjuda värdlandsstöd till Natoledda trupper på svenskt territorium. PARP syftar till att utveckla partners som är mest lämpade att samarbeta med Nato i krissituationer. Det sägs att Sverige har ett ess på hand här.

Försvarsdepartementet håller på och bereder värdlandsavtalet nu och riksdagen skall ta ställning under 2016. Ett ja i riksdagen innebär att vi öppnar vårt territorium för basering från övningar i fred till krig. En del vill stärka Natos närvaro i Östersjöområdet och förmågan att jobba nära med partnern Sverige. Allt detta sker med Sveriges inbjudan. Värt att notera är att Ukraina har ett värdlandsavtal sedan 2004 med Nato, som bekant inte säkrat freden där.

Säkerhetspolitik är en medborgarangelägenhet, vill vi verkligen att Nato ska kunna ha tillfälliga och/eller permanenta högkvarter på svenskt territorium? Nato har en kärnvapenstrategi. Idag råder det förbud på kärnvapen på svensk mark, men värdlandsavtalet innebär att det blir tillåtet i händelse av krig. Risken att Sverige dras in i en väpnad konflikt minskar Sveriges säkerhet. Vi bör istället bidra till att spänningar i vårt närområde minskar och det gör vi inte genom att kraftigt bereda för krig.

Annulera värdlandsavtalet och stärk freden genom diplomati och dialog på bred front!

Linda Nieuwenhuizen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s