Ny myt skapad av den moderne och sekuläre nationalisten?

Förbjud tiggeri! Stäng gränserna! Ta seden dit du kommer!

Tja, vad ska man säga om det? Trots att svensken är berest verkar hen ha blivit överkänslig mot främmande kulturer, i varje fall vill hen inte dela med sig till ”de andra”: tiggande romer, bråkiga afghaner och bidragshungriga syrier. Flisan i brödernas ögon har aldrig stuckit så illa som nu, i det av bjälken förblindade egna ögat.

Redan gamle översteprästen i det antika Israel löste uppkomna kriser och problem genom att utse syndabocken, ofta en get, varför begreppet uppstått. En enda individ eller grupp skickades ut i öknen och offrades. Problemet löst. Mönstret känns igen, upprepat genom tiderna och i sitt kanske mest fasansfulla uttryck i nazisternas koncentrationsläger. Religion blir syndabock vare sig det är islam, judendom eller kristendom och så vidare samt anses ligga bakom krig och förstörelse. Religionen blir ett medel att helga målet: att ta makten och /eller behålla den.

De som verkar mest stridslystna för närvarande i vår sekulära hörna av världen är dock inte religiösa, snarare tvärtom, det är de nyateistiska i det breda folklagret. För ateisten och den sekuläre får religion inte blandas samman med politik, religion är en privatsak, även om den är reglerad i vårt yppersta politiska fundament: grundlagen. Denna nya ”myt” – sekulativ eller inte – ställer till en del problem, särskilt som religion tillsammans med konst sedan tiden vi bodde i grottor, hade till uppgift att skapa samhörighet och gemenskap. Kanske är det så enkelt att den moderne och sekuläre människan känner sig vilsen och rent av hotad då denne möter individer och grupper som uppvisar ovan nämnda samhörighet och gemenskap?

Den spanska inkvisitionen brukar utgöra paradexemplet på just religiös företeelse när den är som sämst, trots att orsaken var monarkernas(Ferdinand och Isabellas) försök att bringa stabilitet i det skakiga riket – kommen ur inbördeskrig och in under hot av det osmanska väldet. Paranoian den gången pekade dock ut en helt annan fiende(läs syndabock): konvertiterna. Vips så blev problemet religiöst betingat. Hos fundamentala muslimer till sekulära ateister finns tämligen lite som bottnar i själva religionen, snarare handlar det om kolonialism och brutal modernisering.

Frågan är huruvida en sekulär stat är mindre våldsbenägen än en religiös? Svaret torde bli: nej! framförallt då nationalismen ersatt religionen och blivit en slags ny tro. Nationalism skapar just samhörighet och en känsla av gemenskap och fyller på så vis ett, sedan Hedenhös, djupt mänskligt behov. Faran med nationalismen är att den samtidigt legitimerar vissa människors större anspråk på frihetliga behov och betingelser på bekostnad av andras. Det finns religioner som historiskt sett erbjudit alternativ till samhällsstrukturer som uppvisat och uppvisar större anspråk, de religionerna företräddes i sin linda av Konfucius, Buddha och Jesus bland andra. Deras frid- och kärleksbudskap rör till det, i synnerhet för den som står i samhällets främre led och roffar åt sig, bland en för övrigt överspänd allmänhet.

Det är inte utan anledning Merkel understryker att C:et i CDU står för kristligt eller Svenska kyrkan med Jackelen i spetsen samt andra kyrkor, kritiserar svensk flyktingpolitik. Likt solidariska fyrar står de rakryggat upp och signalerar västerländsk humanism i det nationalistiska mörkret över Europa. Sverige är inte bara åt svenskarna, åtminstone inte den(ännu) kristna delen – skärvan av en svunnen kultur på vars grundvalar vi byggt vårt samhälle.

Förbjud fattigdom! Öppna gränserna! Ta den humanistiska seden dit du kommer!

Linda Nieuwenhuizen

Veronica Berling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s