Fantastiskt!!!

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/utslappen-av-koldioxid-minskar

Annonser

Saxat ur senaste numret av tidningen Syre:

Från visioner till verkstad i klimatarbetet